Zwiedzanie

Najważniejsze informacje

Na co dzień dla zwiedzających udostępniony jest kościół i kaplice m. in. MB Częstochowskiej z adoracją Najświętszego Sakramentu w tygodniu w godz. od 10:00 do 18:30, a w niedzielę po sumie od godz. 12:00 do 18:00, następnie kaplica Serca Pana Jezusa, kaplica św. Jadwigi, kaplica św. Anny zwana Piastowską z grobowcami fundatorów tutejszego kościoła i klasztoru Bolesława I, Bolesława II i Bolesława III oraz księżnej Anny Oświęcimskiej. Podziemia znajdujące się pod prezbiterium kościoła w których spoczywają pozostali książęta opolscy m.in. Władysław II Opolczyk Fundator Sanktuarium Jasnogórskiego i księżna Elżbieta wnuczka króla Władysława Łokietka, a także znajduje się tam najstarszy zachowany na ziemiach śląskich wczesnogotycki kolorowy fresk z 1320 r. przedstawiający Kalwarię męki Pana Jezusa wraz z jego Matką i św. Janem.

Niezorganizowanym grupom podziemia są udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 po uprzednim zgłoszeniu przy furcie klasztornej z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub osobiście w godzinach od 8:00 do 12:00 i od 13:15 do 17:00. To zgłoszenie jest potrzebne, gdyż wycieczki oprowadza wówczas zakonnik.

Przewodnicy PTTK nie są zobowiązani do zgłaszania wycieczek, oprowadzanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

Scroll to Top