Wspólnoty formacyjne

Franciszkański Zakon Świeckich

Kanon 303 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. brzmi: „Stowarzyszenia, których członkowie, żyjąc w świecie uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują inną odpowiednią nazwę”. Kanon ten jest prawomocny także do Franciszkańskiego Zakonu świeckich, który historycznie jest Trzecim Zakonem Franciszkańskim.

Reguła FZŚ
W 1221r. ukazał się dokument o nazwie Memoriale propositi zawierający wskazania dotyczące sposobu życia Braci i Sióstr od Pokuty mieszkających we własnych domach. Własną Regułę zawartą w konsty­tucji Supra montem papieża Mikołaja IV tercjarze franciszkańscy otrzy­mali 18 VIII 1289r. Zawierała ona nieco zmodyfikowane przepisy zawarte w Memoriale. Następnym aktem była wydana 30.05.1883r. przez Leona XIII konstytucja Miserkors Dei Filius, która zawierała dostosowaną do nowych czasów Regułę III Zakonu. 24 czerwca 1978r. przez papieża Pawła VI zatwierdzona została listem apostolskim Seraphicus Patriarcha posoborowa Reguła, gdzie jako oficjalną przyjęto nazwę Franciszkański Zakon Świeckich.

Miejscowa wspólnota została założona w 1945 r. zaraz po przejęciu od Ewangelików kościoła i klasztoru przez Zakon Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce z siedzibą Prowincjała w Katowicach – Panewnikach.

Wspólnotę tworzy ponad 60 sióstr i braci różnego wieku, stanu, wykształcenia i zawodu. Spotkania wspólnoty odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 15:00. W kościele odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, po czym odbywa się spotkanie formacyjne w refektarzu klasztornym, a o 17.00 Msza Św. z kazaniem w intencji wspólnoty. Tercjarze współpracują też z mieszkańcami i pracownikami Schroniska im. św. Brata Alberta w Bielicach i z Wojewódzkim Szpitalem w Opolu.

Warunki przyjęcia do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać praktykujący katolicy, ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, żyją w łączności z Kościołem, mają dobrą opinię moralną oraz wykazują wyraźne oznaki powołania i ukończyli 18 rok życia. Osoby samotne, żyjące w związkach małżeńskich sakramentalnych, wdowy, wdowcy, osoby duchowne (kapłani diecezjalni, diakoni, biskupi). Wstąpienie do Zakonu nie wymaga opuszczenia własnego domu czy też rezygnacji z małżeństwa. Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach: formacja wstępna (postulat), formacja początkowa (nowicjat), po której następuje przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelia według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta). Profesja jest kościelnym aktem publicznym, uroczystym przyrzeczeniem wobec Kościoła.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 15:00. W kościele odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Po czym odbywa się spotkanie formacyjne z konferencją w refektarzu klasztornym, poprzedzone zwykle bieżącymi ogłoszeniami, a następnie Msza Św. z kazaniem w intencji wspólnoty o godz. 17.00.

Szczególnie też zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Franciszka w czwartki o godz. 18.30 w kościele.

Pierwsze poniedziałki miesiąca od godz. 15.00 do 16.00 modlimy się w kaplicy Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Katowickiej w intencji ludzi chorych przebywających w szpitalach oraz za personel medyczny.

Rycerze św. Franciszka

Rycerze św. Franciszka czyli wspólnota FZŚ młodych, którą tworzą dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Działają i spotykają się w katedralnej parafii Świętego Krzyża w Opolu – w soboty o godz. 10.00 w salce katechetycznej, a formalnie przynależą do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich istniejącego przy klasztorze Franciszkanów w Opolu. Spotykają się, modlą i poznają Pismo Święte, spędzają czas na wdrażaniu w życie ideałów franciszkańskich. Przygotowują też inscenizacje teatralne, redagują pismo „Rycerskie Hasło”. Wszystko to odbywa się pod opieką przełożonej s. Krystyny Skrockiej i asystenta duchowego o. Justyna Przybyły.

Grupa modlitwy św. Ojca Pio

W dniach 4 – 7.11.2006 roku w kościele oo. Franciszkanów w Opolu zostały przeprowadzone rekolekcje o Św. Ojcu PIO, w wyniku których zawiązała się Grupa Modlitwy. Jak przyznają Ojcowie Kapucyni z Tenczyna, byli oni ,,bombardowani” przez osoby mieszkające w Opolu, zachętami by utworzyć w tym mieście Grupę Modlitwy Ojca Pio. Prośba o wyrażenie zgody na powstanie takiej Grupy przy kościele oo. Franciszkanów spotkała się także z życzliwym przyjęciem ze strony ówczesnego Gwardiana o. Piotra Mędraka. Do Opola przyjechał wydelegowany przez o. Bogusława Piechutę, o. Bolesław Konopka OFMCap i wygłosił cykl konferencji poświęconych Osobie Świętego. Nastąpiło również uroczyste przekazanie relikwii Świętego Ojca PIO. Frekwencja podczas rekolekcji była zaskoczeniem dla ich inicjatorów. Wielu uczestników tych nauk pobrało deklaracje zgłoszeniowe.

Pierwsze Spotkanie Grupy odbyło się 17.11.2006r. Chęć wpisania na listę członków zgłosiło ponad 150 osób. Były wśród nich osoby świeckie w podeszłym wieku, młodzież, studenci, a także duchowni i zakonnicy. Aktualnie Grupa liczy 268 członków. Grupa została erygowana przez Biskupa Opolskiego Dekretem z dn.23.11.2006r., a jej Kierownikiem Duchowym mianowany został Ojciec Piotr Mędrak OFM. Po przesłaniu wymaganych dokumentów do Centrum Grup Modlitwy w San Giovanni Rotondo, Grupa została oficjalnie zarejestrowana, co zostało potwierdzone otrzymanym Certyfikatem Rejestracyjnym, wydanym dn.3.05.2007r. i podpisanym przez Dyrektora Generalnego – arcbpa Domenico d`Ambrosio. Aktualnie funkcję Kierownika Duchowego Grupy sprawuje o. Zenon Obuchowski OFM, zaś jej Animatorem jest Barbara Romanowska.

Comiesięczne Spotkania Grupy Modlitwy odbywają się w trzeci (III) piątek każdego miesiąca, od godz. 18.00, w kościele Franciszkanów w Opolu, przy Placu Wolności 2. Ponadto, w drugi (II) czwartek każdego miesiąca, od godz. 15.oo, członkowie GM modlą się wspólnie z pensjonariuszami Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, prowadzonego przez Siostry Pielęgniarki III Reguły św. Franciszka, w Opolu – Szczepanowicach. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, po mszy o godzinie 19:00 odbywa się Formacyjne Spotkanie Biblijne, które prowadzi Ojciec Profesor Sebastian Jasiński. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich chętnych.

Chór św. Franciszka

Nasz chór franciszkański powstał 13 listopada 2007 roku. Wtedy to było pierwsze spotkanie organizacyjne chóru. Wkrótce otrzymał nazwę ,,Chóru świętego Franciszka” nadaną przez Ojca Prowincjała Ezdrasza Biesoka, który polecił o. Robertowi Makulskiemu podjęcia się organizacji i prowadzenia.

Ma już w swoim repertuarze utwory z różnych epok: począwszy od muzyki gregoriańskiej idąc przez renesans, barok, romantyzm do muzyki współczesnej.
Chór św. Franciszka pod dyrekcją o. Roberta Makulskiego wystąpił po raz pierwszy publicznie dnia 2 września 2008 roku na wieczornej Mszy św. odprawianej przez o. gwardiana Klemensa Waśkowskiego. Zaprezentował Mszę Brevis Stanisława Kwiatkowskiego współczesnego kompozytora, także jego opracowania psalmów wg. tłumaczenia Jana Kochanowskiego oraz Offertorium. Na koniec Mszy św. chór wykonał Chorał Jana Sebastiana Bacha – Jesu bleibet meine Freude.

Chętnych do Chóru pw. św. Franciszka, istniejącym przy naszym Kościele serdecznie zapraszamy. Próby odbywają się zawsze we wtorki i piątki o godz. 19:00.

Członkowie: Soprany: Magdalena Wolska Małgorzata Łuszczyńska – Ostrowska Jadwiga Czarny – Szcześniak Gabriela Wąchała Maria Kanz Alty: Inga Bożek Joanna Lechowicz Elżbieta Rusek Sylwia Więdłocha Anna Mazur Tenory: Krzysztof Turczyński Basy: Zbigniew Swierczek Marek Mielnik Michał Baryłowicz Amica: Maria Szcześniak

Scroll to Top