Zniesienie dyspensy ogólnej

Biskup Opolski od dnia 30 maja zniósł dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie diecezji opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
Z dyspensy nadal mogą korzystać:
1. osoby w podeszłym wieku;
2. osoby chore;
3. ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przed zakażeniem.

Comments are closed.