W sobotę 19 maja

W sobotę 19 maja w kościele seminaryjno - akademickim pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Opolu o godz. 10.00 święcenia prezbiteratu. Kandydatów do świeceń
polecamy waszej modlitwie.

Comments are closed.