Tydzień powszechnej modlitwy

Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który kończy się w sobotę świętem Nawrócenia św. Pawła 25 stycznia.
Polecajmy Bogu intencje ekumeniczne, zwłaszcza w czasie wspólnej modlitwy.

Comments are closed.