Tydzień powszechnej modlitwy

Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który kończy się świętem Nawrócenia św. Pawła 25 stycznia. Polecajmy Bogu intencje ekumeniczne, zwłaszcza w czasie wspólnej modlitwy.

Comments are closed.