Święcenia Diakonatu

Informujemy, że zaplanowane na 9 maja święcenia diakonatu zostały przeniesione na 13 czerwca. Zachęcamy do modlitwy za alumnów naszego Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, zwłaszcza za przygotowujących się do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Comments are closed.