Sobota 5 maja święcenie diakonatu

W sobotę 5 maja w kościele seminaryjno - akademickim pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Opolu święcenia diakonatu. Kandydatów do świeceń polecamy waszej
modlitwie.

Comments are closed.