Opolskie Spotkania z Kulturą i Historią Kresów

Towarzystwo Polonia - Kresy w ramach
Opolskich Spotkań z Historią i Kulturą Kresów
zaprasza na występ chóru Sursum Corda i zespołu dziecięcego
Kwiat na kamieniu z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie. Występ
odbędzie się w naszym kościele w czwartek 25 sierpnia o godz. 19.oo.
Najpierw Msza z udziałem chóru. Następnie przedstawienie pt.
Kochamy Cię św. Janie Pawle II.

Comments are closed.