Nowy Dekret Biskupa Opolskiego

W nowym Dekrecie Biskup Opolski Andrzej Czaja z dniem 29 sierpnia postanawia między innymi co następuje:
1. Bezwzględnie zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
2. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę, np. jeden kapłan bądź szafarz nadzwyczajny udziela Komunii do ust a drugi na rękę. Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.

W naszym kościele będzie to wyglądało następująco:
- przy balaskach od strony ołtarza św. Franciszka rozdzielać będziemy komunię do ust,
- natomiast przy balaskach od strony ołtarza św. Antoniego, na na rękę.
Bardzo prosimy o dostosowanie się do tego rozporządzenia ks. Biskupa. Dla nas też nie jest to łatwe, bo pojawiają się głosy, że dzielimy ludzi, ale musimy słuchać władzy kościoła i przestrzegajmy tego zarządzenia Biskupa Opolskiego. Za zrozumienie serdecznie dziękujemy.

Comments are closed.