Dzień modlitwy za miasto Opole

Na prośbę Ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Czai została powołana inicjatywa modlitwy za nasze miasto Opole. Każdej parafii i każdemu zgromadzeniu zakonnemu na teranie Opola został przydzielony jeden dzień w miesiącu. Dla naszego Kościoła Franciszkańskiego została wyznaczona data 23-go każdego miesiąca. Stąd też najbliższy wtorek,
23 stycznia jest dniem modlitw za miasto Opole w naszym kościele. Na każdej Mszy św. specjalne wezwanie w modlitwie powszechnej,
po mszy specjalna modlitwa ułożona przez Ks. Bpa oraz różaniec po mszy o 9.oo w intencji naszego miasta.

Comments are closed.